WSV Del Mare

Algemene voorwaarden

I. Inleiding

Del Mare heeft onderstaande algemene voorwaarden met betrekking tot het aanbieden van cursussen van watersportactiviteiten.

II. Gegevens Del Mare

Del Mare:

III. Algemene voorwaarden

De deelnemer verbindt zich ertoe om bij de activiteit waarvoor ingeschreven is, de instructies van de monitor(en) te respecteren en op te volgen. Het gebruikte materiaal dient altijd met zorg behandeld te worden. Indien materiaal beschadigd wordt, kan Del Mare een financiële vergoeding vragen, equivalent aan de kostprijs van het materiaal.

De deelnemer is zich bewust van het risico van de activiteiten. Indien er medische gebreken zijn, dient de deelnemers deze te melden voor het starten van de activiteit. Bij een ongeval is de deelnemer wel verzekerd via een verzekering, afgesloten door ‘Del Mare’.

Als u wil deelnemen aan een activiteit wordt verwacht dat u bij het inschrijven de juiste gegevens gebruikt.

De betaling van de cursus via een online betalingssysteem. Dit online betalingssysteem stort de betaling rechtstreeks door naar de club die de activiteit organiseert.

Als klant ga je akkoord indien u een cursus boekt, om het verschuldigd bedrag tijdig te betalen.

De deelnemer moet voldoende zelfredzaam zijn in het water en beschikken over een zwembrevet van minstens 150 meter.

De klant kan altijd terecht bij Del Mare voor klachten over de geboekte cursus.